Raoul Sîrbu - Pictură
Raoul Sîrbu - Malerei

Album de pictură Raoul Sîrbu

în română sau germană
54 pagini format de lux

Editura Dinasty Books Proeditura și Tipografie, 2017